ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

Докторантураға оқуға түсетін талапкерерге арналған емтихан сұрақтары

 1. Дінтанулық зерттеудің принциптері
 2. Орта ғасырларда ислам әлемінде ғылым мен философиясының құлдырауына не себеп болды?
 3. Классикалық дінтанудағы діни білім құрлымы
 4. Қазіргі дінтанудағы діни білімді жүйелеу принциптері
 5. Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі дінтану
 6. К.Тиле концепциясындағы дінтанулық білім құрлымы және діндер типологиясы
 7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымының дінге қатысты ұстанымы.
 8. И. Вахтың дінтанулық білімнің құрлымы туралы көзқарасы. Тарихи және жүйелі дінтану
 9. НинианСмарт концепциясындағы дінтану құрылымы
 10. «Хизб-ут-Тахрир» Ислам азаттық партиясының негізгі ұстанымдары.
 11. VII-VIII ғ.ғ ислам философиясының пайда болуына негіз болған факторлардың бірі
 12. Қазіргі дінтанудың методологиялық ерекшеліктері
 13. Қазіргі дінтанудағы бағыттар
 14. Қазіргі дінтанудың құрамдас бөліктері
 15. Қазіргі дінтанудың зерттеу тәсілдері
 16. Қазіргі дінтанудағы зерттеуші ұстанымы
 17. Дін философиясы және оның зерттеу пәні
 18. Дінді философиялық пайымдаудың парадигмалары
 19. Ислам философиясының ерекше серпінмен өркендеуіне не түрткі болды
 20. Э. Тайлордың этнологиялық теориясындағы эволюционизм идеялары.
 21. Ислам философиясындағы Ишрақия мектебі жайында не білесіз?
 22. Дінтанудағы эволюционистік бағыттың сыны
 23. Діни антропологияның пәні мен өзекті мәселелері
 24. Харижилер және оның тармақтары?
 25. Дiн социологиясының зерттеу әдiстерi
 26. Қазіргі заманғы секуляризация және рациональды таңдау теориясы
 27. Дін психологияcының ғылыми пән ретінде қалыптасуы
 28. «Құран жаратылған» деп алғаш айтқан кім?
 29. Қазіргі дін психологиясындағы негізгі теориялар мен бағыттар
 30. Қазіргі дін феноменологиясының методологиясы
 31. Саясат пен дін арақатынасының теориялық-методологиялық аспектілері
 32. Діни құқықтың тарихи типтері
 33. Жаңа діни ағымдарды зерттеу методологиясы
 34. Қазіргі заманғы психологиялық кеңес берудің өзектілігі
 1. Деструктивті діни ағымдардан зардап шеккендерге психологиялық кеңес берудің мақсаты мен міндеттері және ерекшеліктері
 2. Дін философиясы нені зерттейді?
 3. Дін социологиясы нені зерттейді?
 4. Дін психологиясы нені зерттейді?
 5. Дінтанудың типологиялық әдісі деген не?
 6. Дінтанудың салыстырмалы талдау әдісі деген не?
 7. Дінтануда генетикалық талдау не үшін қолданылады?
 8. Дінтанудың каузальдік талдау әдісі деген не?
 9. Дінтанудың құрылымдық-функционалдық талдауы деген не?
 10. Дінтанудың ғылым ретінде қалыптасуының тарихи шарттары (негіздері)?
 11. Дінтанудың объектісі және пәні деген не?
 12. Дінді түсіндірудің негізгі жолдарын атаңыз.
 13. Антропология мен этнологияның дінтану ғылымындағы рөлі?
 14. Белгілі америкалық психолог әрі философ У.Джемс өзінің еңбектерінде дінге қандай сипат береді?
 15. Дінтанудағы эволюциялық әдістің мәні неде?
 16. Дін ғылыми зерттеу нысаны ретінде.
 17. Дін тарихының дінтанудағы ролі.
 18. Ф.М.Мюллердің салыстырмалы лингвистика әдісінің мәні неде?
 19. Э.Дюркгеймнің теориясына сәйкес дін әлеуметтік интеграция факторы ретінде
 20. Дінді зерттеудің феноменологиялық және тарихи әдістері
 21. М.Вебер діннің капитализм рухына әсері жайлы.
 22. Классикалық және бүгінгі дінтанудың айырмашылығы?
 23. Муғтазалийа және оның тармақтары
 24. Э.Б.Тайлордің анимистикалық теориясы.
 25. Имам Ағзам қандай қайнар-көздерге сүйенген?
 26. Дінтанудағы мифологияның орны мен маңызы.
 27. Дінді түсіндірудегі теологиялық тәсілдеме.
 28. Дінді түсіндірудегі философиялық тәсілдеме.
 29. Дінді түсіндірудегі ғылыми тәсілдеме
 30. Дінтанудың қалыптасуына антропология мен этнология ғылымдарының қосқан үлесі.
 31. Діннің қоғамдағы атқаратын негізгі қызметтері.
 32. Діннің басты компоненттері
 33. Діннің пайда болуы туралы зерттеулерге қатысты ғалым-атеистердің сыни пікірлері.
 34. Дінтанулық зерттеулердегі этнографияның маңызы мен орны
 35. Дінді зерттеудің әлеуметтанулық тәсілдемесі
 36. Дінтану ғылым ретінде қашан және қалай қалыптасты?

 

Әдебиеттер тізімі:

 1. Дінтану.Оқулық.А.:2019 “Қазақ ун-ті”, 477 б.
 2. Айтбаев О. Дінтану: оқулық. – Қарағанды:Гласир, 2010-243 б.
 3. Классики мирового религиоведения. В 2-х томах / Сост. и общ.ред.: А. Н. Красников. М.: Канон+, 1996-1998. – 496 с.
 4. Красников А. Н. Методологические проблемы религиоведения. М. : Академический проект, 2007. 239 с.
 5. Затов Қ.А. Дін феноменологиясына кіріспе. А.: “Самға” 2020, 131 б.
 6. Затов Қ.А., Мажиев Г. Қазақстан Республикасындағы мемлекет конфессиональдық қатынастар. А.: “Самға” 2020, 220 б.
 7. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен культтер. А.: “Әрекет принт”, 2009 327 б.
 8. В.Ю. Питанов. Введение в сектоведение. М.: 2006г.348 с.
 9. Основы религиоведения. И.Н.Яблоков. Москва, 2002.
 10. Социология религии. В.И.Гараджа. Москва, 2005.
 11. Религиоведение. В.И.Гараджа. Москва, 1994.
 12. Религия как социокультурный феномен: религиоведческий дискурс. Н.Ж.Байтенова. Алматы, 2014.
 13. Экзамен по религиоведению. Ю.Б.Пушнова. Москва, 2006.
 14. История религии Востока. Л.С.Васильев. Москва, 1988.
 15. Ғарифолла Есім, Фалсафа тарихы. Раритет баспасы, Алматы.
 16. Мехмет Байракдар, Ислам фелсефесіне гіріш, Түркия диянет уақфы баспасы, Анкара 2016.
 17. А.Д. Кныш. Мусульманский мистицизм. Лейден-Бостон-Келн, 2000.
 18. Дінтану. Оқу құралы. А.:2016 “Саяси, кәламдық және фиқһтық мәзһабтар тарихы”, 228 б.

PDF файлында қарау

 1. Хадис және сүннеттің анықтамасына қатысты айтылған көзқарастар
 2. Хадистің сахабалар тарапынан риуаят етілуі
 3. Хадистердің жазылуына тыйым салынуы және рұқсат етілуі
 4. Алғашқы хадис жазбалары
 5. Сахабалықты анықтау жолдары мен сахабалардың дәрежелері
 6. Жарх және тағдил ілімі мен оның пайда болуына әсер еткен себептер
 7. Хадистердің жинақталу және жүйелену кезеңдері
 8. Алғаш жарық көрген хадис кітаптары
 9. Муснад кітаптары және олардың ерекшеліктері
 10. Сунан кітаптары және олардың ерекшеліктері
 11. Жамиғ кітаптары және олардың ерекшеліктері
 12. Хадис терминология ілімінің шығу тарихы
 13. Хадис іліміне қатысты арналып жазылған еңбектер және олардың ерекшеліктері
 14. Мутауатир хабар және шарттары
 15. Ахад хабар және түрлері
 16. Сенімдік Әшари мен Матруди ілімінің ерекшеліктері
 17. Иманның түрлері
 18. Тәурат пен Інжілдегі Құран туралы мәліметтер.
 19. Әулиелік және карамат дегеніміз не?
 20. Шапағат мәселесі
 21. Тағдыр және адамның ерік-жігері мен қалау еркі
 22. Пенденің ризық-несібесі және ажал мәселесі
 23. Құрандағы “Расул” мен “Нәби” ұғымының айырмашылығы
 24. Ханафи құқық мектебінің құқықшыларының классификациясы (Табақатул-фуқаһа)
 25. Ислам құқығында іс-әрекетке қабілеттілік (әл-Әһлияһ)
 26. Ислам құқығындағы келісім-шарт теориясы (назарияту әл-ақд)
 27. Ханафи құқық мектебінің классикалық фуруғул-фиқһ қайнар көздері
 28. Ханафи құқық мектебінің классикалық усулул-фиқһқайнар көздері
 29. Ислам құқығының өзге құқық жүйелерімен байланысы
 30. Ислам құқығының ерекшеліктері
 31. Ислам құқығы методологиясындағы «қияс» дәлелі
 32. Ислам құқығындағы «Маслахаһ» теориясы
 33. Ханафи құқық мектебінің құқықтық методололгиясының қалыптасуы
 34. Қауағидуфиқһия ілімінің тарихы
 35. Ханафи мазхабының негізгі қауағидуфиқһия еңбектері
 36. Қауағидуфиқһия ілімінің усулуль фиқһ ілімінен айырмашылығы
 37. Қауағидуфиқһияның тілдік және терминдік мағынасы
 38. الأمور بمقاصدها ережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және астына кіретін ережелер
 39. لا ثواب إلا بالنيةережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және астына кіретін ережелер
 40. اليقين لا يزال بالشك ережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және мысалы
 41. المشقةتجلبالتيسيرережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және мысалы
 42. الضرر يزال ережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және мысалы
 43. العادة محكمةережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және мысалы
 44. لا الإيثار بالقرب ережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және мысалы
 45. لاينسبإلىساكتقولережесінің сүйенген дәлелі, мағынасы және мысалы
 46. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «заһир» термині
 47. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «нас» термині
 48. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «муфассар» термині
 49. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «мухкам» термині
 50. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «хафи» термині
 51. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «мушкәл» термині
 52. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «мужмәл» термині
 53. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «тахсис» термині
 54. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «ишаратуән-нас» термині
 55. Усуләл-фиқһ ғылымындағы «дәләләтуән-нас» термині
 56. Жақсылық пен жамандық мәселесі
 57. Тағдырдың өзгеру мәселесіне қатысты пікірталастар
 58. Тағдыр мен қазаға иман
 59. Мәһдидің ақыр заманда келіп келмеу мәселесі
 60. Исламдағы уаһи түрлері
 61. Исламда истидраж ұғымы
 62. Әбу Ханифа және шәкірттерінің хадистерді таңдау мен түсіндіру барысында мән берген элементтер
 63. Хижаз бен Ирак мектебінің рай және хадиске қатысты ұстанымдары
 64. Ирак медресесінің рай мектебі ретінде танылуының себептері
 65. Ханафилер бойынша истихсан категоиясы және оның жіктелуі
 66. Мәзһабтар арасындағы айырмашылық себептері
 67. Мафһумулмухалафа бойынша амал етуге қатысты көзқарастар
 68. Ханафи фиқһ негіздеріндегі әдет-ғұрып категориясының мәні мен маңыздылығы
 69. Мүрсәл хадистің ханафимәзһабында дәлелге саналуы
 70. Ханафи ғалымдарының сахих хадистерді қабылдаудағы шарттары

 Әдебиеттер тізімі:

 1. Құрманбаев Қ. Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы). Алматы
 2. С.Сейтбеков. Иман негіздері – Алматы; Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры, 2011.
 3. Ержан Қ.С. Пайғамбарларға иман – Алматы: «Көкжиек-Б» баспасы, 2010. – 120 бет
 4. Қалмақан Ержан. Ислам ақидасы – Алматы; самға, 2018.
 5. Қ.Жолдыбайұлы, Ақиқат шуағы, А.
 6. Ш.Әділбаева, Сүннет салтымыз, хадис ғұрыпымыз. Алматы. 2011 ж. 280 бет.
 7. Әділбаева Ш., Саңлақ сахабалар, Алматы, 2005 ж
 8. Д.Өмірзаққызы, Адамзаттың Асыл Тәжі, А., 2006
 9. Әділбаев Алау, Кемелдік кілті, «Нұр-Мүбарак» баспасы, Алматы, 2008 ж.
 10. Н.С. Анарбаев, Е.Қарақұлов. Ислам ғылымхалы (ханафи мазһабы бойынша). – Алматы: 2017. – 704 б.
 11. М.Исаұлы, Қ.Жолдыбайұлы, Ислам Ғылымхалы, А., 2006
 12. Р.С. Мухитдинов. Фиқһ әл-ғибадат
 13. Н.С. Анарбаев. Садақа және зекет. – Алматы:  – 168 б.
 14. Ризабек Батталұлы. Ақида Сабақтары. – Алматы: Ыхлас баспасы, 2015
 15. Ержан Қалмақан. Пайғамбарларға иман. – Алматы
 16. Сәбит Ибадуллаев. Ақида. – Алматы: Ғибрат баспасы, 2009.
 17. Сымайыл Сейтбек. Мәзхабтар тарихы. – Алматы: Көкжиек баспасы, 2012.
 18. Е. Ақатаев, Ислам ғибадаты, I том, Алматы: Дәуір, 2012 ж
 19. Әкімханов Асқар. Әбу Мансур әл‐Матуриди және оның иман мәселелеріне қатысты ғылыми тұжырымдары. ‒ Алматы: 2019

PDF файлында қарау

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті докторантурасының білім беру бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша жүзеге асырылады және докторантура бітірушілерінің ғылыми және педагогикалық қызметпен жүйелі түрде айналысуына мүмкіндік беретін кәсіптік даярлықты қамтамасыз етеді.

Нұр-Мүбарак ЕИМУ-де докторантураны оқытудың ғылыми-ізденушілік бағыттары халықаралық талаптарға сай қарқынды жолға қойылған. PhD докторантураның білім беру бағдарламалары университет пен шетелдегі алдыңғы қатарлы білім және ғылым ұйымдарымен тығыз байланыс орнатумен жүзеге асырылады.

Нұр-Мүбарак ЕИМУ-де докторанттары университеттің халықаралық байланыстарының арқасында шетелдегі жоғары оқу орындары мен зерттеу орталықтарында білім алуға және тәжірибеден өту үшін шетелге шығуға мүмкіндіктер бар.

Егер студент пән бойынша тиісті балл алмаса (60%-дан 100%-ға дейін) , онда оған бұл пәнді қайта алуына тура келеді. Бұл — Retake (ритэйк) деп аталады.


 ДОКТОРАНТУРА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ПАСПОРТЫ