News

ХАБАРЛАНДЫРУ!!!

23/12/2015

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Құрманбаев Қайраттың 6D021500 – Исламтану мамандығы бойынша «Хусамуддин әс-Сығнақи еңбектеріндегі «Усул әл-фиқһ» ілімінің лингвистикалық негіздері»  тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, исламтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

1. Мухитдинов Рашид Сражович–Филология ғылымдарының кандидаты,  Абылайхан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің доценті, мамандығы – 10.02.20

2. Абжалов Султанмурат Утешович – Философия ғылымдарының кандидаты,  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті м.а., мамандығы – 09.00.13

Ғылыми кеңесшілер:

1. Филология ғылымдарының докторы, профессор, Шығыстану институтының директоры, А.Б.Дербісәлі;

2. PhD докторы, Әл-Азхар университетінің профессоры Маһир Ахмад Амир (Танта қ., ЕАР).

Қорғау 2015 жылы 29 желтоқсан сағат 14.00-да Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті жанындағы дінтану бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050016, Алматы қаласы, Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті  университеті, әл-Фараби даңғ., 73,  № 309 аудитория

Қорғау тілі: қазақ

Сайт адресі: www.nmu.kz
E-mail: shamshat.nmu@mail.ru

Related news