Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Бакалавриат

 1. Жалпы ережелер
 2. Осы университетке оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Үлгілік қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 25) тармақшасына, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, ҚР Үкіметінің 2012 жылғы «19» қаңтардағы №111 қаулысына (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) және Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің (бұдан ары-университет) жарғысына сәйкес әзірленген.
 3. Университетке жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі), жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар адамдар қабылданады.
 4. Университетке түсуші тұлғаларды қабылдау мемлекеттік білім беру тапсырысын (білім беру грантын) орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты мен басқа да көздер есебінен оқуға ақы төлеуі арқылы жүзеге асырылады.

Әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға, егер олар осы деңгейде бірінші рет білім алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқық беріледі.

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

 1. Университетке түсуші тұлғаларды қабылдау ұлттық бірыңғай тестілеудің (бұдан әрі — ҰБТ) немесе кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша берілген сертификаттағы балдарға сәйкес конкурстық негізде олардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.
 2. Кешенді тестілеу өткен жылдардағы жалпы орта (орта жалпы) білім беру ұйымдарының бітірушілері, техникалық және кәсіптік (бастауыш және орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) білім беру ұйымдарының бітірушілері, халықаралық оқушылар алмасу желісі бойынша шетелде оқыған жалпы білім беретін мектеп бітірушілері, ҰБТ-ға қатыспаған жалпы білім беретін мектептердің бітірушілері, қазақ және орыс тілдерінде оқытпайтын жалпы білім беретін мектептердің бітірушілері, республикалық музыка мектеп-интернаттарының бітірушілері, сондай-ақ оқу орнын шетелде бітірген тұлғалар үшін өткізіледі.

5-1. Қайта кешенді тестілеу ақылы негізде университетке қабылдау мақсатында осы Үлгілік қағидалардың 25-тармағында белгіленген шекті балды алмаған ҰБТ және кешенді тестілеу қатысушылары үшін, сондай-ақ ҰБТ мен кешенді тестілеуге қатыспаған адамдар үшін өткізіледі.

5-2. Қосымша кешенді тестілеу университетке ақылы негізде қабылдау мақсатында қайта кешенді тестілеу нәтижесі бойынша шекті балды алмаған шартты түрде қабылданған студенттер үшін өткізіледі.

 1. Университетке түсуші тұлғаларды ақылы негізде оқуға қабылдауды университет жүзеге асырады.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар (колледж) тұлғаларды университетке ақылы негізде қысқартылған мерзім бойынша ұқсас мамандықтарға оқуға қабылдау кешенді тестілеу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

 1. Шетел азаматтарын мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бөлінген квота бойынша мемлекетаралық келісімдер негізінде құрылған халықаралық университетке қабылдауды университет өзі дербес жүзеге асырады.

Шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау университеттің қабылдау комиссиялары өткізетін әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады.

 Шығармашылық емтихандарды өткізу тәртібі 

 1. Шығармашылық дайындықты қажет ететін мамандықтарға түсушілер университет қабылдау комиссиясы өткізетін шығармашылық емтихандар тапсырады.

Шығармашылық мамандықтарға түсетін адамдар үшін тестілеудің мынадай екі пәні бойынша балдар ескеріледі: мемлекеттік немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы.

 1. Шығармашылық дайындықты қажет ететін мамандықтарға түсушілер екі шығармашылық емтихан тапсырады.
 2. Талапкерлерден шығармашылық емтихандар тапсыру үшін өтініштер қабылдау 20 маусым мен 1 шілде аралығында жүзеге асырылады.

Шығармашылық емтихан 2-7 шілде аралығында өткізіледі.

 1. Шығармашылық емтихандар 25 балдық жүйе бойынша, арнаулы емтихан – «өтті» / «өтпеді» деп бағаланады.
 2. Шығармашылық емтихан бойынша 10 балдан төмен алған немесе емтиханға келмеген адамдар осы мамандыққа түсу үшін кешенді тестілеуге ағымдағы жылы жіберілмейді.
 3. Шығармашылық емтихан өткізу кезінде тәртіптік қағидаларды сақтауды қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы және оның орынбасары, емтихандарды өткізуге тартылған арнайы кезекшілер, техникалық хатшылар қамтамасыз етеді.
 4. Шығармашылық емтихандарды өткізу қорытындылары бағалау ведомостарымен, арнаулы емтихан – жіберу ведомостымен, пәндік комиссияның еркін нысандағы хаттамасымен ресімделеді және жауапты хатшыға (оның орынбасарына) нәтижелерді жариялау үшін беріледі. Пәндік комиссияның хаттамасына төраға және комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
 5. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандардың нәтижелері емтихан өткен күні ілінеді.
 6. Талаптарды сақтауды және арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандарды бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешуді, емтихан өткізу кезеңінде арнаулы немесе шығармашылық емтихандарды тапсырушы адамдардың құқығын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында университетте апелляциялық комиссия құрылады.

 

Кешенді тестілеу өткізу

 1. Кешенді тестілеу тізбесі білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітілетін тестілеу өткізу пункттерінің базасында (базалық жоғары оқу орындары) өткізіледі.
 2. Кешенді тестілеуге қатысу үшін түсуші университет қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш, жалпы орта (орта жалпы) оқу орнын бітіргені туралы аттестат немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) оқу орнын бітіргені туралы диплом (түпнұсқа), тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртек, 3×4 көлеміндегі екі фотосурет, 086-У нысанындағы медициналық анықтама, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.
 3. Қайта кешенді тестілеуге қатысу үшін оқуға түсуші қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш, жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) білімі туралы құжат (түпнұсқа), тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртек, 3×4 көлеміндегі екі фотосурет, 086-У нысанындағы медициналық анықтама, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, сондай-ақ ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификатын (бар болса) тапсырады.
 4. Қосымша кешенді тестілеуге қатысу үшін шартты түрде қабылданған студент қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш, тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртек тапсырады.
 5. Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштерді қабылдауды 20 маусым мен 9 шілде аралығында, қайта кешенді тестілеуге — 1-8 тамыз аралығында, шартты түрде қабылданған студенттердің қосымша кешенді тестілеуге қатысуы үшін — 5-12 қаңтар аралығында қабылдау комиссиясы жүргізеді.
 6. Кешенді тестілеу 17-23 шілде аралығында, қайта кешенді тестілеу – 19-24 тамыз, шартты түрде қабылданған студенттер үшін қосымша кешенді тестілеу – 20-24 қаңтар аралығында өткізіледі.

 Университетке қабылдау

 1. Студенттер қатарына қабылдауды университет қабылдау комиссиясы 10-28 тамыз аралығында өткізеді.

Оқуға түсушілер қабылдау комиссиясына қабылдау туралы өтінішпен бірге жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) немесе жоғары білімі туралы құжатын (түпнұсқа), 3х4 көлеміндегі 6 фотосуретін, 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы, ҰБТ немесе кешенді тестілеу  сертификатын, сондай-ақ білім беру грантын тағайындау туралы                    куәлікті (бар болса) қоса береді.

Шартты түрде қабылдануға үміткер адамдар қабылдау комиссиясына қабылдау туралы өтінішпен бірге  жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік,орта білімнен кейінгі) білім туралы құжатын (түпнұсқа), 3х4 көлеміндегі 6 фотосуретін, 086-У нысанындағы  медициналық анықтаманы, қайта кешенді тестілеу сертификатын қоса береді.

 1. Білім беру грантын тағайындау туралы куәлік алған тұлғалар куәлікте көрсетілген университетке қабылдау туралы өтініш береді және ректор бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады.
 2. университетке қабылдану үшін талапкер кемінде 50 балл жинауға міндетті, оның ішінде бейінді пәннен кемінде 7 балл (әрбір шығармашылық емтихан бойынша кемінде 10 балл), ал қалған пәндерден кемінде 4 балл жинаған, ҰБТ-дан өткен жалпы орта білім беру ұйымдарын ағымдағы жылы бітірушілер, кешенді тестілеуге қатысушылар қабылданады.

Жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) білім туралы құжаты бар, қайта кешенді тестілеу нәтижесі бойынша шекті балды алмаған адамдар күндізгі оқу нысаны бойынша бірінші академиялық кезең мерзімі аяқталғанға дейін ақылы негізде шартты студент ретінде қабылданады.

Қосымша кешенді тестілеу нәтижесі бойынша белгіленген                       шекті балды алған, шартты түрде студент болып қабылданған адамдар университет ректорының атына ақылы негізде университетке қабылдау туралы өтініш береді. Өтінішке қосымша кешенді тестілеу сертификаты мен уәкілетті тұлғаның қолы қойылған және мөрмен бекітілген транскрипт көшірмесі қоса беріледі.

 1. Университет білім беру саласындағы уәкілетті органға белгіленген нысан бойынша және белгіленген мерзімде ақпарат ұсынады, қабылдау өткізгеннен кейін он күндік мерзімде қабылдауды ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі қорытынды есепті, студенттерді қабылдау туралы бұйрықтардың көшірмесін, сондай-ақ одан бас тартқан білім беру гранты иегерлері куәліктерінің түпнұсқасын және университетке келмеген тұлғалардың мәліметтерін (Т.А.Ә., мамандығы) ұсынады.
 2. Осы Үлгі қағидалармен регламенттелмеген мәселелерді университет қабылдау комиссияласы дербес түрде шешеді.