Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

Egyptian University of Islamic Culture Nur-Mubarak

Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак

جامعة الثقافة الإسلامية المصرية نور مبارك

Департамент директоры

Сандыбаев Жалғас Садуахасұлы


Дінтанушы, философия ғылымдарының кандидаты 

Академиялық мәселелер департаментінің директоры


8 (727) 302-09-43, (ішкі. 106),  education@nmu.kz


Білімі

Білімі:

2001 жылы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық академиясын «Араб тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша үздік тәмамдаған.

2005 жылы Әл-Фараби атындағы ҚҰУ-ның магистратурасын дінтану мамандығын бойынша бітірген.

2007-2010 жылдары ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының аспирантурасын бітіріп, философия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.

2013 халықаралық «Болашақ» бағдарламасының түлегі.

Еңбек жолы

 Еңбек жолы:

 2001-2003 Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық академиясында «Араб тілі мен әдебиеті» пәні бойынша оқытушы.

2003-2006 ҚР БҒМ Философия және саясаттану институтының ғылыми қызметкері.

2007-2009 Алматы қаласы Тілдерді дамыту басқармасының тілдерді дамыту және істерді үйлестіру бөлімінде бас маман.

2010-2017 ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының доценті.

2016-2017 «KazIslam.kz» ақпараттық-танымдық порталының бас редакторы.

2017-2018 Түркия мемлекеті. Кастамону қаласы, Кастамону мемлекеттік университеті, Теология факультетінің доценті.

2018 – Нұр-Мүбарақ Египет ислам мәдениеті университеті Оқу-әдістемелік басқарма басшысы.

2020- Академиялық мәселелер департаментінің директоры

Ғылыми еңбектері мен мақалалары

Ғылыми еңбектері мен мақалалары:

1- Әбу Хамид әл-Ғазалидің кемел адам (инсан әл-кәмил) құндылықтары жүйесіндегі кейбір этикалық категориялар // Әл-Фараби. – 2009. –№3 (27). – 13-20 бб.

2-Құрандағы мораль және оны Әбу Хамид әл-Ғазалидің түсіндіруі // Адам Әлемі. – 2009. –№3 (41). – 3-9 бб.

3-Әл-Фараби мен әл-Ғазали философияларындағы сабақтастық мәселесі // Наследие аль-Фараби и проблемы межкультурного диалога: Халықаралық ғылыми конференция материялдары. – Алматы, 2009. – 99-103 бб.

4-Азаматтық саясат. Әл-Фараби философиясы. I том. Екінші кітабы. – Астана.: «Аударма», 2006ж. 147-255 бб.

5-Бақытқа жету жайында. Әл-Фараби философиясы. I том. Екінші кітабы. –Астана.: «Аударма», 2006ж. 215-334 бб.

6-Әбу Хамид әл-Ғазали. Тарбияту ән-нафс (Жан тәр-биесі). – Алматы: «Арыс», 2009. – 92 б.

7-Тандамалы сахих хадистер (араб тілінен аударма). Сандыбаев. Ж.С. Махат. А. Т.1. Алматы.: Атамұра, 2003ж. -223 б.

8-Тандамалы сахих хадистер (араб тілінен аударма). Сандыбаев. Ж.С.

9-Махат. А. Т.2. Алматы.: Атамұра, 2004ж. -199 б.

10-Әбу Хамид әл-Ғазалидің кемелдік философиясы // ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық ғылымдар сериясы. – 2009. –№5 (272). – 29-35 бб.

11-Әбу Хамид әл-Ғазалидің мемлекет туралы теориясындағы қарым-қатынас мәдениеті // Зерттеуші-исследователь. №10 (54) қыркүйек-қазан 2010. – 162-167 бб.

12-Әл-Фараби – әл-Ғазали философияларындағы сабақтастық мәселесі // Қазақ өркениеті. № 3 (35). – Алматы: «Қайнар университеті», 2009 жыл. – 99-104 бб.

13-Әл-Фараби. Таңдамалы трактаттары. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. – 656 б. Құрас. А. Нысанбаев, Ғ. Курмангалиева, Ж. Сандыбаев.

14-Ортағасыр араб-мұсылман философиясындағы билікті жетілдірудің әлеуметтік-саяси аспектілері // Оңтүстік өңірінің ғылыми хабаршысы. №5-6 (35-36) мамыр-маусым 2010. – 69-74 бб.

15-Араб-шығыс философиясындағы адам мәселесі // Международная научно-практическая конференция «Новые религиозные движения и проблема сохранения национальной и государственной идентичности современного Казахстана» Алматы, Казахстан, 22 октября 2010г. – 208-213 бб.

16-Әбу Хамид әл-Ғазали мен Абайдың адамгершілік ілімдеріндегі «көркем мінез» ұғымына компаративистикалық талдау // Международная научно-практическая конференция «Новые религиозные движения и проблема сохранения национальной и государственной идентичности современного Казахстана» Алматы, Казахстан, 22 октября 2010г. – 123-127 бб.

17-Мемлекттік қызметшінің этикасы және имиджі. Оқу құралы. – Астана: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2011. – 86 б.

18-Свобода личности и ответственность // Всероссийская научно-теоретическая конференция «Исторические судьбы атеизма». Магнитагорск. Февраль, 2011. – С. 97-101. conf-urags2011@mail.ru.

19-Басқару жүйесіндегі «кәсібиліктің» мәні мен маңыздылығы. «Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет». 2011 – №1. – 97-101 бб.

20-Әбу Хамид әл-Ғазалидің философиясындағы билік мәселесі // Международная научно-практическая конференция «Поиск моделей взаймоотношения государства и

религии» Алматы, март, 2011. – 127-133 бб.

21-Жетекші қызметінің этикалық аспектілері // Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет. 2011 – №2. – 125-129 бб.

22-Мемлекеттік қызметшінің жағымды имидж этикасы: мораль және имидж табиғаты мен мазмұны. Научный журнал, Зерттеуші – исследователь. №3-4 (59-60) наурыз-сәуір 2011. – 140-145 бб.

23-Ортағасыр Шығыс философиясындағы басқару мәдениетінің адамгершілік негіздері. Монография. – Астана: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2011. – 98-102 б.

24-Төзімділік – исламдағы адамгершілік құндылық // Қазақстандағы Ислам. 3№5/2011. – 38-42 бб.

25-Көркем мінез – діннің жартысы // Қазақстандағы Ислам. 4№6/2011. – 20-25 бб.

26-Мемлекеттік қызметшілер этикасы әлеуметтік мемлекеттегі өзіндік басқару механизмі ретінде // «Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет». №4/2011. – 112-117 бб.

27-Нравственные ценности и их роль в жизни человека // Международной научно-теоретической конференции «свободомыслие». Магнитогорск. 2012. февраль. С.169-176.

28-Әбу Хамид әл-Ғазалидің философиясындағы «Инсанун кәмилун» мәселесі // Тәуелсіз қазақстанның 20 жыл дамуындағы Мәдениеттанулық ғылым: мәселелер, ізденістер, шешімдер. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарды. Алматы. Әл-Фараби атындағы КазҰУ. Қараша, 2011. – 103-105 бб.

29-Қазақстандағы діни қатынастар арасындағы Ислам төзімділігінің маңызы // Международная конференция «Независимость. Лидер нации. Национальное единство», ноябрь, 2011. С. – 456-462.

30-Этика как основа культуры деловых отношений. Общество и этнополитика / /Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция 1 марта -1 мая 2012 г Новосибирск. С. – 276-282.

31-Әл-Фарабидің бірінші басшы туралы теориясы // Научный журнал, Зерттеуші – исследователь. №6 (74) Маусым 2012. С. –7-12 бб.

32-Ислам философиясындағы толеранттылық феномені // Научный журнал, Зерттеуші – исследователь. №7-8 (75-76), шілде-тамыз, 2012. С. – 7-12 бб.

33-Исламдағы ұлт және ұлшылдық // Научный журнал, Зерттеуші – исследователь. №11-12 (79-80). Маусым, 2012. – 53-58 бб.

34-Әл-Фарабидің дәлел туралы кітабы // Әл-Фараби. – 2013. –№1 (41). – 36-41 бб.

35-Әл-Фарабидің «Дәлел туралы» трактатындағы білім және оның түрлері. Әл-Фараби. – № 3 (43) 2013 ж. (47-52 бб.).

http://iph.kz/doc/ru/260.pdf

36-Zhalgas SANDYBAYEV. Gunumuzde Kazakistan’da Islam // Kastamonu Egitim Dergisi. Cilt 22, Sayı 1 (2014). S. 214-222. (ISI, TUBITAK, ASOS INDEKS)

37-Әбу Насыр әл-Фараби. Музыка туралы үлкен кітап. – Алматы, 2008 ж. 751 б.

38-Әбу Хамид әл-Ғазалидің билік пен халық қарым-қатынасы іліміндегі «ахлақ» ережелерінің маңызы // Адам әлемі 1(№75) 2018. 92-108 бб.

39-Әл-Фарабидегі «Бірінші басшы». Орта Азиядағы ислами танымның ерекшеліктері: «Орта Азиядағы Ханафилік дәстүр және қазақ руханиятының негіздері» атты ғылыми жоба аясында орындалған дөңгелек үстел материалдары. Түркістан, 2018. 81-87 бб.

40-Assanova, S.S., Abzhalov, S.U., Sandybayev, Z.S., Kantarbayeva, Z.U., Sahibovna, U.D. Neopaganism in art and social processes of modern society (2019) European Journal of Science and Theology, 15 (4), pp. 173-183. (TITLE-ABS-KEY(NEOPAGANISM IN ART AND SOCIAL PROCESSES OF MODERN SOCIETY)

41-Ғазалидегі «нәпсі» мәселесі. Түркістанның өткені мен бүгіні: «Тарих, мәдениет және өркениет» атты халықаралық-ғылыми теориялық конференция және дөңгелек үстел материалдары. Түркістан, 2019. 82-88 бб.

42-Әбу Хамид әл-Ғазалидің «ахлақ» ілімі. Монография. Ж.С Сандыбаев – Алматы: Нұр-Мүбарак баспасы. 2019. – 240 б.

kkҚазақ тілі