Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Асқар ӘКІМХАНОВ

04/05/2018

PhD, Нұр-Мүбарак ЕИМУ Исламтану кафедрасының аға оқытушысы, Нұр-Мүбарак ЕИМУ-нің «6D021500 — Исламтану» докторантуралық бөлімінің 2016 жылғы түлегі

 Әкімханов Асқар Болатбекұлы
2001-2005 жж. Египет Араб Республикасы, «Айн-Шамс» университеті, Шет тілдері факультеті /бакалавр/ филолог, арабист, аудармашы
2006-2008 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Философия және саясаттану факультеті /магистратура/ дінтану
2013-2016 жж. Нұр-Мүбарак университеті, Исламтану кафедрасы /докторантура/калам, ақида
Академиялық тәжірибе
2005-2009 жж. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Шет тілдері факультеті деканының референті, Шет тілдері кафедрасы, араб тілі және аударма ісі пәнінің оқытушысы
2014ж.- Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті Исламтану кафедрасының аға оқытушысы
2014-2018жж. Дәріс беретін пәндер:

1-Құран ілімдеріне кіріспе

2-Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау

3-Ақида

4-Ақида бағыттары

Оқу семестрі (Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні
Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибе
  жоқ
Академиялық емес тәжірибе 2010-2012 жж. Жеке шығармашылық, аударма жұмыстарымен айналыстым.
Біліктілік
02.12.2014-15.12.2014 Матуридилік және діни таным теориясы. 40 сағ. ҚР Білім және ғылым министрлігі, Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Дінтану кафедрасы, Алматы
09.01.2017-21.01.2017 Қазақстандағы діни жағдай және ислами қолжазбаларды зерттеу мәселелері. 72 сағ. ҚР Білім және ғылым министрлігі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Біліктілікті арттыру институты, Алматы
09.01.2018 — 15.01.2018 Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері. 72 сағ. ҚР Білім және ғылым министрлігі Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, Алматы
Кәсіби мекемелерде мүшелік
2017-2018 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті Ғылыми кеңестің Ғалым хатшысы, Нұр-Мүбарак университеті жанынан ашылған Исламтану/Дінтану мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңестің Ғалым хатшысы, Алматы
Марапат және сыйақы
2017 ҚР Қызылорда облысы әкімінің, өңірдегі дінаралық татулық пен рухани келісімді нығайтуға, мемлекетіміздің дін саласындағы саясатын насихаттауға, діни экстремизмге қарсы ақпараттық түсіндіру шараларына белсенді қатысқаны үшін Алғыс хаты
Ғылыми жарияланымдар
1. Акимханов А. «Әбу Мансур әл­-Матуридидің білім шежіресі» // Философия, саясаттану және дінтану институты, «әл-Фараби» әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер журналы, тарихи ретроспективадағы философия сериясы. ‒ Алматы: «Қазақ университеті», 2015. № 4(52). – 44-54 бб. (ЖАК/ВАК)

2. Акимханов А. «Әбу Мансур әл-Матуридидің таным теориясы/(назарият әл-ма῾рифа)» // ҚазҰУ «Хабршысы», философия сериясы, мәдениеттану сериясы, саясаттану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2014. № 3(52). – 86-96 бб. (ЖАК/ВАК)

3. Акимханов А. «Әбу Мансур әл­-Матуридидің «Китаб әт­-Тәуилат» атты Құран тәпсірі» // ҚазҰУ «Хабршысы», шығыстану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2015. № 4 (74). – 4-9 бб. (ЖАК/ВАК)

4. Акимханов А. «Әбу Мансур әл­-Матуриди: ғылыми әдісі» // Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: 2014. XIII|/I. – 109-120 бб.

5. Акимханов А. «Әбу Мансур әл-Матуридидің шәкірттері» // Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті, «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: 2015. XIV|/I. 69-74 бб.

6. Акимханов А. «Имам Әбу Мансур әл-­Матуриди: ғылымдағы орны» // Осман Гази университеті, «Ұлы бәйтерек Имам Матуриди»  халықаралық ғылыми семпозиум материалдары. ‒ Түркия, Ескишеһир: 2014. – 725-733/735-741 бб. (шетелдік конференция)

7. Әкімханов А. «Имам Матуридидің иман мен амал арақатынасы мәселесіне қатысты ұстанымы және аталмыш мәселенің бүгінгі таңдағы маңызы» // Қ. А. Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, «Матуриди: өткені, бүгіні және келешегі» халықаралық ғылыми семпозиум материалдар жинағы. ‒ ОҚО, Түркістан: 2015.

8. Akimkhanov A. «PRINCIPLES OF ABU MANSUR AL-MATURIDI, CENTRAL ASIAN MUSLIMS RELIGIOUS IDEALOGUE CONCERNING THE IMAN/CREDO AND ACTIONS IN ISLAM» // EJSaT ‒ European Journal of Science and Theology, ISSN 1841-0464 (printed), 1842-8517 (online). Romania-Scopus December 2016, Vol. 12, No. 6, P. 165-176.

9. Әкімханов А. «Имам Матуриди іліміндегі иман ұғымының мәні мен ақиқаты (хақиқат әл-имәән)» // Нұр-Мүбарак университетінің 15 жылдығына орай өткізілген халықаралық ғылыми конференция жинағы. – Алматы: 2016. 73-92 бб.

Ғылыми жобалар

1. Нұр-Мүбарак университеті «Мәңгілік елдің» ғылыми негіздері (XXI ғасырдағы білім, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер). «Қазақ қоғамында діни сананы қалыптастыруда матуридилік сенім жүйесінің рөлі мен Ислам-іші плюралистік дискурс шығару перспективалары» атты ғылыми-зерттеу жобасы. 2018-2020 жж.