Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Жандос ИШМАХАНОВ

04/05/2018

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің бакалавриат бөлімінің 2012 жылғы, ал 2014 жылы магистратура бөлімінің түлегі.

 

 

Ишмаханов Жандос Жетесұлы

Нұр-Мүбарак ЕИМУ-нің Дінтану кафедрасының аға оқытушысы

 

1-Толеранттылық – қоғам тыныштығының негізі.// Ізденіс. № 1(2) /2014 4 бет

2-Дінаралық келісім — мәдениеттердің бірігу негізі.//Исламтану және араб филологиясы мәселелері, хал.ғыл-тәж. конф. 2015 ж. XIV,5 бет.

3-Шиизмдегі саяси ойлардың даму ерекшеліктері.// ҚазҰУ хабаршысы, дінтану сериясы № 2 (2) 2015 10 бет.

4-Діни шиеленістердің алдын алудың әлеуметтік құқықтық аспектілері// хабаршысы, мәдениеттану сериясы № 1(55) 2016 ж. 10 бет.

5-Қазақстандағы дінаралық диалог// ҚазҰУ хабаршысы, мәдениеттану сериясы № 4(58) 2016 ж. 5 бет

6-Prayer phenomenon // ҚазҰУ хабаршысы, «дінтану сериясы»  № 1 (9)  2017 ж. 4 бет.

Оқытатын пәні: Саясаттану және Әлеуметтану, Философия (семинар)