Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Хамзеева Базар

ТҮЙІНДЕМЕ
ТАӘ
Хамзеева Базар
Туған күн,ай,жылы
11.07.1948ж.
Білімі:
Жоғары
1967-1972
С.М.Киров атындағы ҚазМУ (қазіргі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ)
1996ж.
 Философия ғылымының кандидаты
Академиялық тәжірибе
2010 жылдан
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті, дінтану кафедрасының доценті
2010-2017жж.
Дәріс беретін пәндері:
1.      Саясаттану және әлеуметтану
2.      Діни антропология
3.      Дін филосософиясы
4.      Дін әлеуметтануы
Басқа оқу орындарындағы жұмыс орны
 
1998-2010; әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия кафедрасы, философия ж.саясаттану факультеті
Жүргізген пәндері:
1.      Философия
2.      Әлеуметтік антропология
3.      Евразия философиясы
4.      Әлеуметтік философия
Оқу семестрі
 
(Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні): Толық жұмыс күні.
Академиялық емес тәжірибе
КИМЭП (ҚМЭБИ) саясаттану кафедрасының доценті, Қазақстан тарихы пәнінің оқытушысы, қосымша, 0,5 жүктеме
Біліктілікті көтеру
04.04.-30.04. 2011
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ біліктілікті арттыру институтында дінтану мамандығы бойынша 144 сағ. көлемінде толық курсты өткендігі туралы №2795 куәлік
04.04.-30.04. 2011
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң жанындағы ақпараттық технология жөніндегі Қазастан-Үнді орталығынан «Заманауи ақпараттық технология» бағдарламасы бойынша курсты өткендігі туралы № 0020 сертификаты
09.01.2017 — 21.01.2017
«Қазақстандағы діни жағдай және ислами қолжазбаларды зерттеу мәселелері». 72 сағ. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Біліктілікті арттыру институты.
09.01.2018 — 15.02.2018
«Білім беру жүйесіндегі оқытудың интербелсенді әдістері» 72 сағат. Нұр-Мүбарак ЕИМУ
Марапат және сыйақы    
ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет        Грамотасы (2017ж. 16-желтоқсан)
Ғылыми жарияланымдар
2011-2016
1. Діни антропология. Оқулық. Алматы, 2012. Қосалқы автор Әлмұхаметов Ә.Р.
2. Құран антологиясы. Монография. Алматы, 2013. Қосалқы автор Әлмұхаметов Ә.Р.
3. Дінді құрылымдық-функциональдық талдау: Б.Малиновский және А.Р.Рэдклифф-Браун. – Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2011. Көлемі – 4 бет.
4.  Жүйелі функционализм: Т.Парсонстың дін теориясы. – Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2011. Көлемі – 3 бет.
5. Антропология ғылымының пәні және оның ғылыми мәртебесі.// ҚазҰУ Хабаршысы. Философия. Мәдениеттан. Саясаттану сериялары. № 2 (37), 2011. 71-74-бб.
6.  Постмодернизм ұғымы нені білдіреді? -.// ҚазҰУ Хабаршысы. Философия. Мәдениеттан. Саясаттану сериялары. № 2 (37), 2011. 78-82-бб.
7. Діннің шығуы мәселесін шешудің негізгі ыңғайлары. – «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты УШ ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2012.- 185-189-бб.
8. Ежелгі түрік ойшылдарының адам туралы ілімі. – Ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2012. 62-65 бб.
9. Синтоизм – Жапонияның үлттық діні. — «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» атты ХІ ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2013.- 196-201-бб.
10. Ұстаз ұлағаты.  — Ағын Қасымжанов. Өнегелі өмір. Алматы, 2014. 284-287 бб.