Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Дінтану кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

Қалмахан Сейтұлы ЕРЖАН

РһD, қауымдастырылған профессор

kalmakhanyerzhan@gmail.com

 Оқытушы-профессорлар құрамы        

Әл-Фараби даңғылы, 73 үй, №1 корпус, каб. 301
Тел: +7(727) 302 09 43 (134)

 

   Дінтану кафедрасының тарихы мен даму стратегиясының бағыттары

   Дінтану мамандығына қабылдау емтихан бағдарламасы

   Жоғары білім беру мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

   Элективті пәндер каталогы

   Білім беру бағдарламалары

    Практика базалары

   Кафедраның жетістіктері мен марапаттары

   Профессор-оқытушы құрамының біліктілігі

   Профессор-оқытушы құрамының ғылыми еңбектері

   Жұмыс берушілер

   Түлектер

   Жұмыс берушіге сауалнама

   Білімгерлер үшін электрондық кітапхана

 

КАФЕДРА МИССИЯСЫ:

Дінтану кафедрасы үш деңгейдегі миссияға сай білім береді. Қазақстан Республикасында дін саласындағы саясатында көрсетілген басымдылықтарды жүзеге асыруға қабілетті мамандар әзірлеуді қамтамасыз етеді.  

КАФЕДРАНЫҢ МАҚСАТЫ :

Дін саласы бойынша терең теориялық білімдер мен практикалық дағдыларға ие мамандар дайындау. Кафедраның оқу үдерісін қазіргі ғылым мен қоғамдық даму тенденцияларына сай ұйымдастыру.

КАФЕДРАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ :

  • Дінтану ғылымының теориясы мен тарихын, зерттеу әдістемесін игерген, теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды сабақтастырған, қажетті компетенциларға ие жоғары білікті мамандарды – бакалавр, магистр, PhD докторларын даярлау, сондай-ақ, осы саладағы кадрлардың біліктілігін арттыруға үлес қосу;
  • БББ бойынша сапалы және бәсекелестікке қабілетті қамтамасыз ететін білім деңгейіне қол жеткізу;
  • БББ бойынша білім беру үдерісіне қазіргі заманғы ғылыми жетістіктер мен инновациялық оқу технологияларын кеңінен енгізу, теориялық білімді қоғамдық сұраныстың тәжірибелік салаларымен сабақтастыру негізінде оқыту жүйесінің дуальдылығын қамтамасыз ету;
  • Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің әртүрлі деңгейлерінде (министрліктерде, департаменттерде, әкімшіліктерде), ғылыми-зерттеу орталықтарында, БАҚ және басқа да құрылымдарында өз құзіреттілігі мен біліктілігі аясында қызмет етуге қабілетті мамандар даярлау.
  • Мамандардың біліктілігін артыруды және қайта дайындауды қамтамасыз ету;
  • Оқу үдерісін қазіргі заманғы оқыту технологияларымен және оқытудың техникалық құралдарымен жабдықтау негізінде оқу-әдістемелік инфрақұрылымды дамыту;
  • Отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу орталықтарымен байланыс орнату және әріптестік қарым-қатынасты дамыту;
  • Қазақстан Республикасының мемлекет қауіпсіздігі мен қоғамдық тұрақтылығына нұқсан келтіретін діни экстремистік, террористік қауіптерді болжап, алдын алу және деструктивті діни ағымдардың әрекетінен зардап шеккен азаматтарға әлеуметтік-психологиялық, дінтанулық-теологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз ететін кәсіби біліктіліктерге ие мамандарды дайындауға үлес қосу.
Кафедра үш деңгейлі білім береді. Олар: бакалавириат, магистратура және докторантура.
Дінтану мамандығы (бакалавриат, магистратура және докторантура) 2016 жылы ҚР Мемлекеттік аттестаттаудан; 2017 жылы үш деңгей (бакалавриат, магистратура және докторантура) бойынша білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігiнен мамандандырылған акредиттеуден өтті.


Кафедра келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды:

6В02202 – Дінтану (бакалавриат) күндізгі бөлім – 4 жыл.
6В02202 – Дінтану (бакалавриат) екінші жоғары білім — 2 жыл.
7М02202 – Дінтану (магистратура) – 2 жыл.
8D02202 – Дінтану (докторантура) – 3 жыл.

6В02203 – Теология (бакалавриат) күндізгі бөлім – 4 жыл.
6В02205 – Теология (бакалавриат) екінші жоғары білім — 2 жыл.

Кафедра түлектері алған білімі мен біліктілігін мынадай жерлерде қолдана алады:

— әртүрлі меншіктегі ғылыми, ғылыми-зерттеу ұйымдарында;
— республикалық, облыстық, мемлекеттік және муниципалды органдарында;
— әртүрлі меншіктегі оқу-тәрбиелік орындарда;
— сараптама-кеңес беру орындарында;
— қоғамдық ұйымдарда және т.б.

Бакалавриат мамандығына түсуші талапкерлерден ҰБТ немесе кешенді тестілеу балы мен шығармашылық емтихан нәтижесі талап етіледі. Өту балы-50.