Дінтану кафедрасы

 

 

Кафедра меңгерушісі

Қалмахан Сейтұлы ЕРЖАН

РһD, қауымдастырылған профессор

kalmakhanphd@gmail.com

Оқытушы-профессорлар құрамы        

Әл-Фараби даңғылы, 73 үй, №2 корпус, каб. 201
Тел: +7(727) 302 09 43 (159)

«ДІНТАНУ» КАФЕДРАСЫНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ:

Дінтану бөлімі 2011ж. дейін университетіміздің «Гуманитарлық және жаратылыстану пәндер» кафедрасының құрамында жұмыс жасап келді. 2011 оқу жылынан бастап «Дінтану» кафедрасы өз алдына дербес кафедра болып құрылды. 2011 жылы «Дінтану» кафедрасының меңгерушісі болып теология ғылымдарының PhD докторы А.Ш.Әділбаев тағайындалды. 2014 жылдан бастап кафедра меңгерушісі болып теология ғылымдарының PhD докторы Қ.С. Ержан тағайындалды.

Қазіргі таңда Дінтану кафедра құрамында 12 (оның 1 штаттан тыс) оқытушы профессор жұмыс жасайды. Оның 3 ғылым докторы (оның 1 штаттан тыс), ғылым кандидаты 3, PhD қауымдастырылған профессор 2, PhD докторы 1, магистр оқытушы 3. Кафедраның ғылыми дәрежесі 72% құрайды.

Дінтану кафедрасында Ш.Т. Керім, А.Р. Әльмұхамедов, Қ.А. Затов, А.Ш. Әділбаев, Қ.С. Ержан, Ж.Қ. Мейр, Б. Хамзеева, Қ.М. Борбасова, А.Қ. Дүйсенбаева, М. Махмет, Ж.Ж. Ишмаханов, Е.Н. Есімқұлов сынды жоғары білікті мамандар дәріс берумен қатар ғылыми, оқу-әдістемелік, тәрбие жұмыстарын да жүргізеді.

Кафедра оқытушылары Қазіргі замандағы ҚР діни жағдай, Салыстырмалы дінтану, Мемлекет және дін арақатынасы, Қазіргі қоғамдағы дін, ҚР дін туралы мемлекеттік заңдар сынды пәндерден дәріс жүргізеді. Оқытушы-профессор құрамы өз сабақтарымен шектеліп қалмай, қосымша ашық сабақтар өткізіп, біліктіліктерін қазіргі заман талаптарына сай арттырып отырады. Халықаралық, республикалық, университеттік ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысып, ғылыми мақалалар жариялап тұрады.

КАФЕДРА МИССИЯСЫ:

Қазақстан Республикасы дін саласындағы саясатында көрсетілген басымдылықтарды жүзеге асыруға қабілетті мамандар әзірлеуді қамтамасыз ету.

КАФЕДРАНЫҢ МАҚСАТЫ :

Дінтану саласы бойынша терең теориялық білімдер мен практикалық дағдыларға ие мамандар дайындау. Кафедраның оқу үдерісін қазіргі ғылым мен қоғамдық даму тенденцияларына сай ұйымдастыру.

КАФЕДРАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ :

  • Дінтану ғылымының теориясы мен тарихын, зерттеу әдістемесін игерген, теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды сабақтастырған, қажетті компетенциларға ие жоғары білікті мамандарды – бакалавр, магистр, PhD докторларын даярлау, сондай-ақ, осы саладағы кадрлардың біліктілігін арттыруға үлес қосу;
  • Дінтану БББ бойынша сапалы және бәсекелестікке қабілетті қамтамасыз ететін білім деңгейіне қол жеткізу;
  • Дінтану БББ бойынша білім беру үдерісіне қазіргі заманғы ғылыми жетістіктер мен инновациялық оқу технологияларын кеңінен енгізу, теориялық білімді қоғамдық сұраныстың тәжірибелік салаларымен сабақтастыру негізінде оқыту жүйесінің дуальдылығын қамтамасыз ету;
  • Дінтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің әртүрлі деңгейлерінде (министрліктерде, департаменттерде, әкімшіліктерде), ғылыми-зерттеу орталықтарында, БАҚ және басқа да құрылымдарында өз құзіреттілігі мен біліктілігі аясында қызмет етуге қабілетті мамандар даярлау.
  • Дінтану мамндығы бойынша мамандардың біліктілігін артыруды және қайта дайындауды қамтамасыз ету;
  • Оқу үдерісін қазіргі заманғы оқыту технологияларымен және оқытудың техникалық құралдарымен жабдықтау негізінде оқу-әдістемелік инфрақұрылымды дамыту;
  • Отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу орталықтарымен байланыс орнату және әріптестік қарым-қатынасты дамыту;
  • Қазақстан Республикасының мемлекет қауіпсіздігі мен қоғамдық тұрақтылығына нұқсан келтіретін діни экстремистік,террористік қауіптерді болжап, алдын алу және деструктивті діни ағымдардың әрекетінен зардап шеккен азаматтарға әлеуметтік-психологиялық, дінтанулық-теологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз ететін кәсіби біліктіліктерге ие мамандарды дайындауға үлес қосу.
Кафедра үш деңгейлі білім береді. Олар: бакалавириат, магистратура және докторантура.
Дінтану мамандығы (магистратура, докторантура) 2016 жылдың қазан айында ҚР Мемлекеттік аттестаттаудан өтті.
Кафедра келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды:

5В020600– Дінтану (бакалавриат) күндізгі бөлім – 4 жыл.
5В020600 – Дінтану (бакалавриат) сырттай бөлім
жоғары білім базасында – 2 жыл.
6М020600 – Дінтану (магистратура) – 2 жыл.
6D020600 – Дінтану (докторантура) – 3 жыл.

Кафедра түлектері алған білімі мен біліктілігін мынадай жерлерде қолдана алады:

— әртүрлі меншіктегі ғылыми, ғылыми-зерттеу ұйымдарында;
— республикалық, облыстық, мемлекеттік және муниципалды органдарында;
— әртүрлі меншіктегі оқу-тәрбиелік орындарда;
— сараптама-кеңес беру орындарында;
— қоғамдық ұйымдарда және т.б.

5В020600-Дінтану бакалавриат мамандығына түсуші талапкерлерден ҰБТ немесе кешенді тестілеу балы мен шығармашылық емтихан нәтижеісі талап етіледі. Өту балы-50.

Дінтану мамандығы бойынша емтихан бағдарламалары:

Бакалавриатқа түсуге арналған шығармашылық емтихан бағдарламасы

Магистратураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы

Докторантураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы.

МАРАПАТТАР

ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫ ҚҰРАМЫНЫҢ БІЛІКТІЛІГІ

Кафедра оқытушыларының ғылыми еңбектері