Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Кітапхана дінтану

1-Байтенова, Н. Ж.,  Бейсенов Б. Қ., Абжалов С. В. Исламдағы секталар мен бағыттар. Оқу-әдістемелік құралы. Әл-Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-ті — Алматы : Қазақ университеті, 2013 . — 110 б.

2-100 жаңа оқулық

3-Әбдірәсілқызы Айнұр. Дін және қазіргі заман, Алматы. 2017

4-Қазақ ғұламалары мен ақындарының діни-танымдық ойлары, Алматы 2016

5-Зайырлы мемлекет және дін қатынастары: теориясы мен тарихы, шетелдік және отандық тәжірибесі, Алматы 2017

6-Дін саласындағы өзекті мәселелер бойынша 100 сұрақ-жауап, Алматы 2017

7-Ахмедов Қ.Р., Тышхан К., Мораль және дін. 

8-Жолдыбаева С., Қабылова А., Дін және Философия 

9-Қабылова А., Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы

10-Хизметли С., Ислам тарихы (Алғашқы кезең), А., 2006

11-Әбдірәсілқызы, А. Дін және дәстүр тағылымы, Алматы, 2017.

12-В.И. Гараджа. Религиоведение. М., 1995

13-Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, М. П. Новиков, и др. Основы религиоведения. М., 1994

14-Байтенова Н., Затов Қ., Құлсариева А., Құрманалиева А., Дінтану негіздері. А., 2006