Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Құжатталған процедура

СМЖ 01 Құжаттаманы басқару

СМЖ 02 Университет стандарты

СМЖ 03 Ішкі аудит 

СМЖ 04 Басшылық тарапынан талдау

СМЖ 05 Сәйкес келмейтінді басқару және түзетуші әрекеттер

СМЖ 06 Жазбаларды басқару

СМЖ 07 Қызметтік нұсқау

СМЖ 08 Құрылым ережесі