Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті
Жаңалықтар

PhD докторантының диссертациялық жұмысының алдын ала қорғауы (Фото)

13/02/2020

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті Дінтану кафедрасы ғылыми мәжілісінде 6D020600-Дінтану мамандығы бойынша докторант Шоқай Еркінбектің докторлық диссертациясының алдын ала қорғауы өтті.

«Такфиризм идеологиясы: тарихи қалыптасуы және теологиялық аспектілері» атты тақырыптағы диссертациялық жұмыс еліміздегі дін саласындағы өзекті мәселені зерттеуге арналған.

Докторанттың шетелдік ғылыми кеңесшісі: Заң және теология ғылымдарының докторы, профессор Р.Микати,  Отандық кеңесші филол.ғ.д., проф. Ш.Т.Керім.

 

 

Ұқсас жазбалар