Нұр-Мүбарак
Египет ислам мәдениеті университеті

Оқу-әдістемелік басқарма құрылымы

  1. Оқу-әдістемелік басқарма басшысы;

  2. Офис-регистратор;

  3. Қабылдау комиссиясы;

  4. Магистратура және докторантура бөлімі;

  5. Студенттер бөлімі;

  6. Кітапхана;

  7. Оқу-әдістемелік кеңес

  8. Академиялық ұтқырлық және сапа менеджмент бөлімі;

  9. Кафедралар