Оқу-әдістемелік басқарма

 


Махмет Мұратхан

 Оқу-әдістемелік басқарма басшысы

 Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 73

1 оқу корпусы 300 кабинет

 murat1215@mail.ru

8 (727) 302-07-09 (122)

 

Оқу-әдістемелік басқарма туралы

Оқу-әдістемелік басқарма — Нұр-Мүбарак университетінің құрылымдық бөлімшелерінің бірі. Ол Академиялық мәселелер департаментінің директорына бағынады. Басқарма — университеттегі білім беру қызметін ұйымдастыра отырып,  Нұр-Мүбарак университетінің оқыту сапасы мен оқу процесінің тиімділігін жоғарылату жолында жұмыстар істейді.

Оқу-әдістемелік басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына, жоғары оқу орындарының қызметін ұйымдастыру Ережелеріне, Үкімет Жарғылары мен білім мәселесі бойынша қаулыларына, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің нормативті актілеріне, ҚР МЖМБС, Университеттің ішкі нормативті құжаттарына, ғылыми және оқу-әдістемелік Кеңестерінің шешімдеріне, Университет ректорының бұйрықтары мен проректор өкімдеріне сүйенеді.


Миссия және мақсаттар:

Оқу-әдістемелік басқармасының жаһандық мақсаты – Cтуденттің өзін-өзі дамытуға дайындығын,  кәсіптік өсу деңгейін арттыру, жеке қасиеттерінің әлеуетін іске асыруын жақсартуға жағдай жасау.


 Оқу-әдістемелік  басқармасының негізгі міндеттері:

Университеттегі білім беру қызметін ұйымдастыру, оқыту сапасы мен оқу процесінің тиімділігін жоғарылату, университет кафедраларының оқу жұмысын координациялау, жұмыстың анализі және кафедралардың оқу жұмысының озат тәжірибесін тарату.


 Негізгі функциялары

 •   оқу үдерісін кредиттік оқыту жүйесі  негізінде ұйымдастыру;
 •   ОПҚ  оқу  жүктемелерін  бекіту;
 •   Университеттің ішкі нормативті талаптарына  сәйкес  және  кафедралардағы  штаттық кестенің өзгеруіне  байланысты қадағалау;
 •   мамандықтар бойынша  модульдік білім бағдарламаларын  (ішкі, сыртқы, сапалы, техникалық)  сараптамадан өткізуді  және бекітуді  ұйымдастыру;
 •   мамандықтар  бойынша  МАК төрағаларының  тізімін құру;
 •   студенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыбын бекіту үшін бұйрықтың  жобасын дайындау; жетекшісі  мен  рецензентін бекіту;
 •   «Қазақстанның қазіргі заман  тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның, МАК төрағаларының,  рецензенттердің ақысын төлеу бұйрығының жобасын дайындау;
 •   студентердің қорытынды аттестациясын академиялық календарға сәйкес  өткізілуін  ұйымдастыру және қадағалау;
 •   Бекітілген  жұмыстық оқу жоспарларымен құрылымдық бөлімдерді (факультет, кафедра)  қамтамасыз ету;
 •   ҚР БжҒМ  және Университетте дайындалатын  нормативті-құқықтық құжаттарға ұсыныстар беру;
 •   Университеттің оқу бөлімдерін  нормативтік материалдармен,  мамандықтардың  типтік оқу жоспарларымен (ТУП)  және    міндетті пәндердің  типтік  бағдарламаларымен  қамтамасыз  ету;
 •   Таңдау  пәндерінің    катологы бойынша  мәліметтер  базасын  құру  және  жаңалау, оқу  жоспарын дайындау  үшін ұсыныстар  енгізу;
 •   Модульдік білім бағдарламасын  (МББ) безендіру,  католог, силлабустар, оқу-әдістемелік  кешендер, оқулықтар мен оқу-құралдарын оқытудың кредиттік  технологиясына сәйкестендіру үшін әдістемелік  көмек беру және қадағалау;
 •  Оқу үдерісіне  заманауи оқу-әдістемелік және үлестірмелі материалдарды енгізу;
 •   ОПҚ-ның  ЖОО-ның мәселелері  бойынша  ғылыми-практикалық  конференцияларға  қатысуын ұйымдастыру.
 •   Нормативті  құжаттарға сәйкес  бланкті құжаттармен  қамтамасыз  ету;