Араб және ағылшын тілдер кафедрасының профессор – оқытушылар құрамы

                                                       Профессор-оқытушылар құрамы:

 

 

Саид Мухаммад Ас-Саид Али Синжи
  (waheedhafez2020@yahoo.com) 

Ғылыми дәрежесі: профессор

Мамандығы:  Араб тілі

Білімі: жоғары 

Жүргізетін пәндері: Араб тілі (B1)

Араб тілі (C1)

Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту

 

 

 

 

 

Адам Махмуд Ахмад Адам

(adammdr@yahoo.com)

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандығы: араб тілі және сапа менеджменті 

Білімі: жоғары

Жүргізетін пәндері:   Араб тілінің диалектикасы

Салыстырмалы және салғастырмалы лингвистика

Араб лексикологиясы

Араб-ағылшын және ағылшын-араб аудармасы

 

  Әли Ибраһим Абдуссалам Абу Халифа

(dr.ali.abokhlefa@gmail.com)

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандығы: араб тілі

Білімі: жоғары                

Жүргізілетін пәндері: Араб тілінің риторикасы;

Құран Қәрімдегі риторикалық феномен;

Араб тілі      

 

  Құтб Хусейн Махмуд Зейд

(kotbhyseanzead@yahoo.com)

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандығы: араб тілі

Білімі: жоғары                

Жүргізілетін пәндері: Араб тілінің риторикасы

Араб тілі      

 

  Мухаммад Ражаб Мухаммад  Абдулбәри

(d.mbary22@yahoo.com)

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандығы: араб тілі

Білімі: жоғары                

Жүргізілетін пәндері: Араб тілі

Құран Қәрімдегі риторикалық феномен

Шетел тілі (екінші)   

  Мухаммад Салахуддин Ахмет Салем

Мухаммад Салахуддин Ахмет Салем

Ғылыми дәрежесі: профессор

Мамандығы:  Араб тілі

Білімі: жоғары 

Жүргізетін пәндері: Араб тілі (B1)

Араб тілі (C1)

Араб тілінің оқыту әдістемесі

 

                                    Алаа Фарук Махмуд Ибрахим

(rify76@hotmail.com)                                         

                              Ғылыми дәрежесі: PhD                                      

                              Мамандығы: Араб тілі       

                              Білімі: жоғары       

                              Жүргізетін пәндері:

Аударма практикасыАраб тілі (В1)

Араб тілі (С1)

Араб тілі риторикасы

Екінші шетел тілінің базалық курсы (А1-А2)

 

              Мухаммад Шамс Камел Укаб
(oqap@hotmail.com)                                Ғылыми дәрежесі: PhD                    Мамандығы: Араб тілі           Білімі: жоғары           Жүргізетін пәндері: Араб тіліАраб тілі(B1)Араб тілі(C1)Араб тілі риторикасы

 

 

Манабаев Бағдат  Маханұлы

(manabaev_bagdat@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі:  PhD (дінтану)

Мамандығы: араб және ағылшын тілдері

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Шетел тілі (араб тілі)

Кәсіби-бағытталған шетел тілі

Араб тілінің риторикасы

 

 Раева Светлана Джумабековна

(Svetlana.raeva@list.ru)

Ғылыми дәрежесі: аға оқытушы 

Мамандығы:  ағылшын тілі

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері: 

Шетел тілі (ағылшын тілі)

Іскерлік шетел тілі

Базалық негізгі шетел тілін тәжірибелік курсы

Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық

шетел тілі

Кәсіби бағытталған шетел тілі

 

Турумбетова  Ляйла Абдрахмановна

(t.lyaila@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі: филология  ғылымдарының кандидаты

Мамандығы:  ағылшын тілі

Білімі: жоғары

Жүргізетін пәндері:

Қәзіргі ағылшын  әдебиеті

Оқытылатын шетел тілдері  халықтарының әдебиеті

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Екінші шетел тілін арнайы мақсатта оқыту

Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту

Шетел тілі (кәсіби)

 

Кульбекова Баян Рустембековна

(kulbekova59@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: ағылшын және француз тілдері

Білімі: жоғары               

Жүргізілетін пәндері:      

Шетел тілі

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Академиялық мақсаттағы шетел тілі

Шетел тілін оқытудың қазіргі әдістемесі

 

Рысбаева Гүлдархан Қалиқызы

(guldarhan@inbox.ru)

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының докторы

Ғылыми атағы: профессор м.а.

Мамандығы: ағылшын және неміс тілдері

Білімі:  жоғары

 Жүргізетін пәндері: Шетел тілі

Кәсіби-бағытталған шетел тілі

 

 

Қыдырбаев Қалдыбай Арыстанбекұлы

(afira-62@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандығы:  шығыстанушы-арабист

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Араб тілі (А1-А2-В1-В2-С1-С2)

Шетел тілі (Араб тілі)

 

Садыбаев Құрманғазы Тұрмаханұлы

(kursad74@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандығы:  араб тілі, көне қолжазбаларды сараптау

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Араб тілі риторикасы

Оқылатын шетел тілінің практикалық грамматикасы

Араб тілінің әдеби мәтіндері

Құран Кәрімдегі риторикалық феномен

Лексикология

Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе

Мамандандырылған кәсіби шетел тілі

 

 

Сариева Жадыра Жұмағазықызы

(zhadyrazh1001@gmail.com)

Ғылыми дәрежесі: магистр

Мамандығы:  араб тілі және әдебиеті, шығыстанушы

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Араб тілі

Оқылатын шетел тілінің фонетикасы

Араб тілінің риторикасы

 

 

Шаяхметов Олжас Мырзаханович  

(olzhasnm@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі: шетел филологиясының магистрі

Мамандығы:  араб тілі

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  араб тілі

Арнайы мақсаттағы араб тілі

 

 

Нүсіпбаев Еркебұлан Бақытұлы

(er_kz@inbox.ru)

Ғылыми дәрежесі:  шетел филологиясының магистрі

Мамандығы:  араб және ағылшын тілдері

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Шетел тілі (араб тілі)

Араб тілінің практикалық курсы

Араб тілінің морфологиясы

Араб тілінің грамматикасы

 

 

 Қасымбаев Қуаныш Жанаталапұлы

(kuanishnm@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі:  филология ғылымдарының магистрі

Мамандығы:  араб және ағылшын тілдері

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Араб тілі

Араб тілінің риторикасы

Араб тілінің синтаксисі

 

 

Бактиярова Шынар Темирхановна

(Shynar@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі:  филология ғылымдарының магистрі

Мамандығы:  араб және ағылшын тілдері

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Араб тілі

Екінші шетел тілінің базалық курсы

 

 

Кужахметова Динара Ериковна

(Sindirilla-89@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі: шетел филологиясының магистрі

Мамандығы:  шетел филологиясы

Білімі: жоғары

Жүргізетін пәндері: Араб тілі (А1-А2)

Араб тілі (В1-В2)

Араб тілі (С1-С2)

 

 

Ақшолақова Әсем Жақсыбек

(aksholakova.assem1982@gmail.com)

Ғылыми дәрежесі: PhD

Мамандығы:  филолог-аудармашы

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:

Шетел тілі (ағылшын тілі)

Базалық шетел тілі

Кәсіби-бағытталған шетел тіл

Стилистика

Лексикология

Мамандандырылған кәсіби шетел тілі

Шетел тілінің коммуникативтік оқыту принциптері

Шетел тілін оқытудың әдістемесі

Мәдениетаралық қарым-қатынас

 

Қарағойшиева Данель Алмасбековна

(danel.karagooish@mail.ru, karagoishiyeva.daneliya@gmail.com)

Ғылыми дәрежесі:  филология ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: неміс және  ағылшын тілдері

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Шетел тілі (ағылшын тілі)

Типологиялық тіл білімі

Екінші шетел тілінің базалық курсы (ағылшын тілі)

 

Тәубеева Әлия Тәубеқызы

(aliya.1981@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі:  педагогика ғылымдарының магистрі

Мамандығы:   Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын және қытай тілдері)

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Шетел тілі (ағылшын тілі)

Ағылшын тілінің практикалық курсы

Оқытылатын шетел тілі грамматикасы

Әлем әдебиетінің тарихы

Кәсіби шетел тілі

 

 

Нурмолдина Инкар Мурзабековна

(inkar_vko87@mail.ru)

Ғылыми дәрежесі:  педагогика ғылымдарының магистрі

Мамандығы:  Шетел тілі: екі шетел тілі  (ағылшын және араб тілдері)

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері:  Шетел тілі (ағылшын тілі)

 

 

Ноғайбаева Ақмаржан

(A.Nogaibayeva@warwick.ac.uk)

Ғылыми дәрежесі:  Аға оқытушы, магистр

(Warwick университетінің докторанты)

Мамандығы:  Шетел тілі: екі шетел тілі  (ағылшын және араб тілдері)

Білімі:  жоғары

Жүргізетін пәндері: Шетел тілінің коммуникативтік оқыту принциптері, Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі, Тіл біліміне кіріспе(ағылшын тілінде), Шетел тілі (ағылшын тілі).