Дінтану кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы

ТАӘ
Білімі
Ғылыми дәрежесі, атағы
Дәріс беретін пәндер
1.

  Керім Шамшәдин Тұрсынұлы

Жоғары
филол.ғ.д.профессор
Қазақстандағы ислам;
Ғылыми кеңесші
 2.

  Әлмұхаметов Али Рауфұлы

Жоғары
ф.ғ.к., доцент
Мамандыққа қатысты араб тіліндегі мәтіндер;
Құран;
Араб тілі
Ғылыми кеңесші
 3.

  Затов Қайрат Айтбекұлы

Жоғары
ф.ғ.д., профессор
Қазіргі қоғамдағы дін;
Қазіргі кездегі әлемдік діндер;
Қазіргі әлемдегі діни ұйымдар;
Қазіргі дінтанудың мәселелері;
Діни жаһандану және модернизация;
Салыстырмалы дінтанудың мәселелері.
 4.

  Ержан Қалмахан Сейтұлы

Жоғары
PhD, қауымд.проф.
Эстетика және діни өнер;
Діндер тарихы

 

5. Жұмашова Жұлдыз Аманбайқызы

 

Жоғары
PhD доктор, қауымдастырылған профессор м.а 
Оқу практикасы;
    Педагогикалық тәжірибе;
           Зерттеу тәжірибесі
6.

  Хамзеева Базар

Жоғары
ф.ғ.к., доцент
Дін философиясы;
Діни антропология;
Дін әлеуметтануы;
Ғылым тарихы мен философиясы
7.

 Сихимбаева Дамира Алиевна

Жоғары
PhD, аға оқытушы
Дін және саясат;
Шетел деректеріндегі дінтану;
Саясаттану және әлеуметтану;
Ғылыми-зерттеу әдістері мен әдіснамасы;
Дінтану бойынша зерттеулердің әдістемесі мен мәселелері;
Қазіргі дінтанудың теориялық және методологиялық проблемалары.
 8.

  Исахан Мұхан Баймұратұлы

Жоғары
PhD, аға оқытушы
Мемлекет және
дін арақатынасы;
Исламдағы ағымдар мен бағыттар.
 9.

  Дүйсенбаева Альбина Куракбаевна

Жоғары
PhD, доцент м.а.
ҚР Дін туралы мемлекеттік заңдар;
Дінтануды оқыту әдістері;
Қазақстандағы қазіргі діни жағдай
10.

  Бұлан Жоламан

Жоғары
PhD, аға оқытушы
Буддизм және индуизм;
Мораль және дін;
Діндер тарихы;
Мазһабтар тарихы;
Салыстырмалы дінтану;
Қазіргі шығыстанудағы Құран ілімі
 11.

  Есімқұлов Ернар Нурманбетович

Жоғары
Магистр, аға оқытушы
Дін әлеуметтануы;
Ислам тарихы;
Христиандық тарихы
 12.

  Ишмаханаов Жандос Жетесұлы

Жоғары
Магистр, аға оқытушы
Қазақ ойшылдары дін туралы.
13.

 Имамумади Түсіпхан

Жоғары
Магистр, аға оқытушы
Ислам философиясына кіріспе;
Әлеуметтану;
Саясаттану;
Саясаттану және әлеуметтану
14.  Абдилхаким Бұрханадин

 

Жоғары
PhD
Ислам философиясына кіріспе;
Ислам теологиясы;
Дін феноменологиясы
15.

  Баракбаева Толен Амангалиевна

Жоғары
Магистр, аға оқытушы
Философия;
Қазақ ойшылдары дін туралы
16.

Махмет Мұратхан

 

Жоғары
Магистр,  аға оқытушы
Дінтануға кіріспе;
Әлеуметтану;
Саясаттану;
Христиандық тарихы;
Христиан теологиясы;
Иудаизм және христиандық\Христиан теологиясы
17.

Мажиұлы Ермұхамет

Жоғары
Магистр, аға оқытушы
Философия;
Қазақ ойшылдары;
Мәдениеттану;
Дін және саясат
18.

Тұңғыш Талғатұлы Абылов

Жоғары
Магистр, оқытушы
Мәзһабтар тарихы;
Ислам тарихы;
Ислам өркениеті;
Дін психологиясы;
Дін және саясат