Жоғары білім алу үдерісінде бос білім беру грантын тағайындау туралы ақпарат

Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранты конкурстық негізде мамандық оқыту шектігінде осы мамандық бойынша ақылы түрде білім алып жатқандарға беріледі. Конкурс білім беру грантын беру туралы куәлік табыстау арқылы аралық атестаттау нәтижесі бойынша өткізіледі.

Бос білім беру грантын алу конкурсын өткізу кезінде оқу үлгерімінің орташа балының көрсеткіші бірдей болған жағдайда барлық оқыту кезеңінде тек А, А- («өте жақсы»), сонан соң А, А- («өте жақсы») – В+, В, В- («жақсы») бағалары бар білім алушылар ие болады.

Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранты жазғы және қысқы каникулдар кезеңінде конкурстық негізде мамандықтар бойынша университетте бар бос орындарға беріледі.

Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру грантын беру төмендегідей тәртіппен жүзеге асырылады:

  • ақылы негізде білім алушылар деканатқа университет Басқармасы төрағасының атына білім беру гранты бойынша әрі қарай оқытуға өтініш, барлық оқу кезеңінің транскрипті мен жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін береді;
  • деканаттар қысқы және жазғы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша офис-тіркеушіге студенттердің білім беру грантына ие болу куәлігі, оқудан шығарылған немесе қайтадан оқу курсына қалғанын ұсынады. Сондай-ақ, конкурстық негізде бар бос орындарға үміткер ақылы түрде білім алып жатқан студенттердің құжатын ұсынады: университет Басқармасы төрағасының атына өтініш, жеке басының куәлігі мен әлеуметтік мәртебесін растайтын құжаттар (жетім, мүгедек (ата-аналары мүгедек), көп балалы, толық емес және аз қамтылған отбасы студенттері үшін) көшірмесі, факультет кеңесі шешімінің көшірмесі;
  • офис-тіркеуші бос білім беру грантын ауыстыру конкурсына қатысқан студенттердің барлық оқу кезеңіне оқу үлгерімінің орташа балы көрсетілген транскриптін жасайды. Студенттердің транскриптіне офис-тіркеуші, факультет деканы мен ЖОО ректораты қол қояды;
  • офис-тіркеуші оқу үдерісінде босаған білім беру грантына ие болуға үміткерлердің толық құжат бумасын соңғы шешім шығару үшін университеттің ғылыми кеңесіне ұсынады;
  • офис-тіркеуші ағымдағы жылдың 15 қаңтары мен 5 тамызына дейін оқу үдерісінде босаған бос білім беру грантын алуға қатысатын үміткерлер құжаттарын университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен бірге ҚР БҒМ жібереді.

Нақты бір мамандық бойынша жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру грантын алуға үміткерлер болмаған жағдайда жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша даярлаудың ішкі бағыты конкурстық негізде беріледі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мәселе оң шешімін тапқан жағдайда білім беру грантын беру жөнінде бұйрық шығарады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бұйрығының негізінде білім беру грантын беру куәлігі ресімделеді.

Берілген білім беру грантын беру куәлігі негізінде офис-тіркеуші білім беру гранты бойынша әрі қарай оқуға бұйрық шығарады.

2016-2017 оқу жылы қысқы емтихан қорытындысы бойынша бос білім грантын беру